Poutní slavnost Nanebevzetí P. Marie

Podujatie farnosti

Oslava v předvečer pouti Nanebevzetí Panny Marie. Mše sv. bude začínat v 19.30 hod. Po mši sv. v 19.30 následuje světelný průvod. Ostatní mše sv. v 7.00, 9.00 a 17.00.  

Hlavní mše sv. v neděli v 9.00 hodin. Hudba při mši sv.: S. Jelínek - Mešní proprium. Po ní následuje průvod s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské. Ostatní bohoslužby jako v neděli. Mše sv. v 11.00 hod. bude tichá.  plakát je zde:

Čítať viac