Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Podujatie farnosti

Oslava v předvečer pouti Nanebevzetí Panny Marie. Mše sv. bude začínat v 19.30 hod., celebruje P. Stanislav Přibyl, CSsR, generální sekretář ČBK. Následuje světelný průvod. Ostatní mše v 7.00, 9.00 a v 17.00.    

Hlavní mše sv. v neděli v 9.00, celebruje P. Petr Beneš, CSsR. Hudba: S. Jelínek - Proprium. Po mši sv. následuje průvod s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské. Ostatní bohoslužby jako v neděli. Možnost získat plnomocné odpustky.

Čítať viac