Nanebevstoupení Páně

Podujatie farnosti

Doporučený svátek. Hudba při mši sv. v 17.00: P. Eben - Mešní proprium, ordinarium.  

V 19 hodin Koncert z cyklu HFAD předního komorního souboru Barocco sempre giovane a varhaníka Pavla Svobody v bazilice. 

Čítať viac