Pouť ministrantů

Podujatie farnosti

Pouť bývalých svatohorských vokalistů, trubačů a ministrantů v 9.00.  Po společné mši sv. bude setkání bývalých i současných ministrantů.

Ostatní mše sv. v 7.00 a 17.00.

Čítať viac