Rorátní mše svatá

Podujatie farnosti

Ranní rorátní mše v 6.00. Účinkují Svatohorští literáti). Mše sv. v 7.00 nebude. Další mše v 9.00.

Čítať viac