24h adorácia

Podujatie farnosti

Od marca 2019 sa v kostole sv. Jindřicha bude konať každý prvý štvrtok v mesiaci 24 hodinová adorácia a to od 16:30 do 18:00 nasledujúceho dňa. Adorácia je súčasťou duchovnej prípravy na eucharistický kongres, který sa uskutoční v septembri 2020 v Budapešti.  

Čítať viac